image-cover
各術活動

学術活動ニュース

最終更新日時 : 2024年01月24日

2024.01.24
学術活動
【国際学会】賀川義規医師がASCO-GI2024@サンフランシスコで発表しました
2023.12.17
学術活動
【国内学会】辻嘉斗医師が第36回日本内視鏡外科学会総会で発表しました
2023.12.17
学術活動
【国内学会】大里祐樹医師が第36回日本内視鏡外科学会総会で発表しました
2023.12.17
学術活動
【国内学会】西沢佑次郎医師が第36回日本内視鏡外科学会総会で発表しました
2023.12.17
学術活動
【国内学会】井上彬医師が第36回日本内視鏡外科学会総会で発表しました
2023.12.17
学術活動
【国内学会】賀川義規医師が第36回日本内視鏡外科学会総会で発表しました
2023.11.27
学術活動
【国内学会】賀川義規医師が第45回日本手術医学会総会で発表しました
2023.11.23
学術活動
【英語論文】賀川義規医師が共同著者の英語論文が掲載されました
2023.11.23
学術活動
【英語論文】賀川義規医師が共同著者の英語論文が掲載されました
2023.11.23
学術活動
【国内学会】賀川義規医師が第86回日本臨床外科学会で発表しました
2023.11.23
学術活動
【国内学会】中森健人医師が第86回日本臨床外科学会で発表しました
2023.11.23
学術活動
【国内学会】辻嘉斗医師が第86回日本臨床外科学会で発表しました
2023.11.23
学術活動
【国内学会】西沢佑次郎医師が第86回日本臨床外科学会で発表しました
2023.11.11
学術活動
【国内学会】辻 嘉斗医師医師が第78回大腸肛門病学会で発表しました
2023.11.11
学術活動
【国内学会】大里祐樹医師が第78回大腸肛門病学会で発表しました
2023.11.11
学術活動
【国内学会】西沢佑次郎医師が第78回大腸肛門病学会で発表しました
2023.11.11
学術活動
【国内学会】賀川義規医師が第78回大腸肛門病学会で発表しました
2023.11.11
学術活動
【国内学会】井上彬医師が第78回大腸肛門病学会で発表しました
2023.10.21
学術活動
【国内学会】井上彬医師が第61回日本癌治療学会で発表しました
2023.10.21
学術活動
【国内学会】賀川義規医師が第61回日本癌治療学会で発表しました